DIZIONARIO ITALIANO CECOSLOVACCO

a do
abate Opat
abbaiare štěkání
abbandono opuštění
abbassamento sag
abbassare nižší
abbastanza dost
abbattere dolů
abbellire zkrášlit
abbeverare zavlažování
abbeveratoio koryto
abbiente bohatí
abbigliare oblékli
abboccare kousnutí
abboccatura abboccatura
abbonare Odebírat
abbondanza hojnost
abbondevole hojný
abbonire Odebírat
abbordare na palubě
abbottonato Zapnul
abbracciare objetí
abbreviamento zkrácení
abbreviare zkrácení
abbrustolire toast
abbruttire abbruttire
abete jedle
abile zručný
abisso propast
abitante obyvatele
abitare žít
abito šaty
abituare navyknout
abiura Abjuration
abiurare abjure
abolire zrušit
abolizione Odstranění
abominevole odporný
abusare zneužívání
abuso zneužívání
acacia akát
accadere stát
accalappiare polapit
accarezzare pohlazení
accasare sňatek
accatastare stohování
accattare půjčit
accattone žebrák
accecare slepý
accelerazione akcelerace
accendere odbočit
accenno nápověda
accentato S diakritikou
accento Důraz
accentuare zvýraznit
accertare zjistit
acceso v
accessibilità Přístupnost
accesso přihlásit
accetto souhlas
acchetare acchetare
acchiappare chytit
acciaio ocel
accidentale náhodné
accidentalità náhodné
accidente nehody
accidia lenochod
accigliato zamračeně
acclamare pozdravovat
accludere připojit
accluso připojené
accogliente útulný
accoglienza recepce
accogliere vítejte
accolta přijato
accomodare ubytovat
accompagnare provázet
accompagnato přiložen
acconciare coiffured
acconcio Acconci
accontentare prosím
acconto záloha
accoppare pair
accorciare zkrácení
accordare grant
accordo dohoda
accostamento vedle sebe
accostare táhnout
accosto lůžko
accreditare akreditovat
accrescere zvýšit
accumulare akumulovat
accumulatore Akumulátor
accuratezza Přesnost
accusa obvinění
accusare potvrdit
accusato obviněný
recipisa’ recipisa’
aceto ocet
acido Kyselina
acqua voda
acquarello akvarel
acquario akvárium
acquavite brandy
acquazzone liják
acquerello akvarel
acquistare nákup
acquisto Nákup
acume postřeh
acuto akutní
adattamento přizpůsobení
adatto vhodný
addebitare poplatek
addentro zběhlý
addio sbohem
addirizzare Spravte
addirsi addirsi
addizionare přidat
addizione Kromě toho
addome břicho
addomesticare zkrocení
addossare sedlo
addurre uvést
aderenza adheze
adescare prime
adolescenza Dospívání
adoperare použít
adorare uctívání
adorazione uctívání
adornare ozdobit
adottabile svěřit do náhradní rodinné
adottare vzít
adulto dospělý
adunata shromažďování
adunco zahnutý
adunghiare adunghiare
aerare provzdušňovat
aereo vzduch
aeronautica Letectví
aeroplano Letadlem
aeroporto Letiště
affare dohoda
affascinare fascinovat
affaticare kmene
affatturare Bewitched
affermare říci
afferrato uchopil
affettato plátky
affezione náklonnost
affiochimento affiochimento
affissare opatřit
affisso posted
affollamento vytěsnění
affondamento potopení
affondare dřez
affumicato Uzené
Africa Afrika
africano Africká
agente Agent
agenzia Agentura
agevolare usnadnit
agevole snadný
aggettivo adjektivum
aggiudicare ocenění
aggiungere přidat
aggiunta Kromě toho
aggiustamento Úprava
aggressione agrese
aggruppare skupinová
agguato Přepadení
agile agilní
agire akt
agnello jehněčí
ago Srpen
agrario agrární
agricoltore zemědělec
agricoltura Zemědělství
ahimé běda
aiuola záhonek
aiuta Pomáhá
aiutante aide
aiutare nápověda
aiuto nápověda
al do
ala křídlo
alarmo alarm
alba alba
albergo hotel
albero strom
albicocca meruňka
albicocco meruňka
albume bílek
alcool Alkohol
alcuno ne
alga alga
alienare likvidovat
alieno Cizinec
alimentazione Síla
alimento jídlo
allagare povodňová
allampanato vytáhlý
allarme Alarm
alleanza aliance
allegare připojit
allettare lákat
allevare zvednout
allievo student
allodola skřivan
alloggio Ubytování
allora pak
alloro vavřín
allungare stretch
alluvione Povodňová
alma alma
altalena swing
altare oltář
alterare změnit
alternare přepínač
altezza výška
altiero domýšlivý
altitudine nadmořská výška
alto vysoký
alto(in) vysoká (v)
altoparlante Speaker
altresì také
altrettanto Stejně
altro jiný
altro jiný
altfel altfel
altrove jinde
alunno žák
alveare úl
amante milenec
amare láska
amarena třešeň
amarezza hořkost
amaro hořká
ambasciata Velvyslanectví
ambasciatore Velvyslanec
ambiente prostředí
ambiguo nejednoznačné
ambizione ctižádost
ambizioso ambiciózní
ambulanza Ambulance
ameno Ameno
americano Americký
amichevole přátelský
amicizia přátelství
amico kamarád
amico kamarád
ammalato nemocný
ammassare akumulovat
ammazzatoio Assommoir
ammettere připustit
amministrare Spravovat
ammirabile obdivuhodný
ammiraglio Admirál
ammirare obdivovat
ammiratore obdivovatel
ammissibile přípustné
ammissione Vstupné
ammobigliare zařízená rezidence
ammonizione napomenutí
ammonticchiare vršily
ammorsellato ammorsellato
ammortizzatore šok
ammuffito plesnivý
ammutinato vzbouřenec
amore láska
amoroso láska
ampio široký
ampliare expand
amplificare zesilovat
amplificatore zesilovač
ampolla ampule
anace anýz
analisi Analýza
analizzare analyzovat
analogia analogie
analogo podobné
ananasso Ananas
anarchia anarchie
anatra kachna
anca hip
anche také
ancor dokonce
ancora dosud
ancorare kotva
ancorato kotvená
andamento trend
andare jít
andatura chůze
andazzo zlozvyk
aneddoto anekdota
anello ring
anemia chudokrevnost
angelo anděl
angheria šikana
angolo Úhel
angustiare pronásledovat
anice anýz
anima duše
animale zvířat
animare animovat
animazione animace
animo nálada
anitra kachna
annacquare ředění
annaffiare zavlažování
annata vinobraní
annegare utopení
annettere připojit
annichilare rozdrtit
annientamento vyhlazení
annientare rozdrtit
anniversario Výročí
anno rok
annoiare nudný
annullare zrušit
annunziare vyhlásit
annunzio Oznámení
anormale abnormální
antenna anténa
anteriore Přední
antichità Starožitnosti
antico starý
antidoto protijed
antilope antilopa
anziano Starší
ape včela
aperitivo předkrm
apostolo Apoštol
appacchettare appacchettare
appagare uspokojit
appannato poskvrnila
apparato přístroje
apparecchio přístroje
apparenza Vzhled
apparire zobrazit
appartamento byt
appartenere patřit
appetito chuť k jídlu
appetitoso chutný
appianare železo
appiccare viset
applaudire tleskat
applicare použít
appoggiatura appoggiatura
appogiare louka
apportare vyrobit
appostamento stopování
apprendere učit se
apprendista Apprentice
appresso pod
apprezzabile znatelný
apprezzamento zhodnocení
apprezzare ocenit
approvare schvaluje
aprile Duben
aprire otevřít
aquila orel
aragosta severský
arbitrario libovolný
arbitro rozhodčí
arboscello stromek
arbusto Bush
arcaico Archaický
arcata arch.
archeologia archeologie
archeologico archeologický
archetto luk
architetto architekt
architettura architektura
arciere Lukostřelec
arcipelago Souostroví
arco oblouk
arcobaleno duha
ardente hořící
ardesia Břidlice
ardire bold
ardito bold
ardore vášeň
arduo namáhavé
area oblast
arena Arena
argento Stříbro
argilla jíl
argine hráz
argomentare argumentovat
argomento argument
aria vzduch
arieggiare větrat
ariete ram
aristocrazia aristokracie
aritmetica aritmetika
arma zbraň
armadio šatní skříň
armamento výzbroj
armare paže
armata Armáda
armatore vlastník
arme zbraně
armeggio podfuky
armento stádo
armistizio příměří
armonia harmonie
arnese Nástroj
arnia úl
arnione ledviny
aroma aroma
arpa Harfa
arpione harpuna
arrabbiato rozzlobený
arrampicarsi stoupání
arrestare stop
arresto zatčení
arretrato backlog
arricchire obohatit
arrivare získat
arrivo Příjezd
arrogante arogantní
arroganza arogance
arrossire tvářenky
arrostire pečeně
arruffare zvlnění
arrugginire rez
arruolare narukovat
arsella škeble
arte art
artefatto artefakt
artefice creator
arteria tepna
artico Arctic
articolo Článek
artigiano řemeslník
artiglio dráp
arzillo čiperný
ascendere vystoupat
ascensore výtah
ascesa zvednout
ascesso absces
ascia ax
asciugamani Ručníky
asciugare suchý
ascoltante poslech
ascoltare poslouchat
ascolto Poslech
Asia Asia
asilo Azyl
asma Astma
asparago Chřest
aspetto pohled
aspirapolvere vakuum
aspirare aspirovat
aspro kyselé
assaggiare chuť
assaggio chuť
assai velmi
assalire útok
assalto útok
assassinare zavraždit
assassino vražedkyně
asse deska
assegnamento přiřazení
assegnare přidělit
assente nepřítomen
assenza absence
asserire nárok
asserto tvrzení
asserzione Assertion
assetato žízeň
assicurare zajistit
assieme spolu
assistente asistent
assistere pomoc
associare spolupracovník
associazione Sdružení
assolvere naplnit
assopire přestávka
assordante ohlušující
assordare ohlušit
assortire řadit
assorto absorbuje
assuefare navyknout
assuefazione habituace
assumere vzít
assunto Předpokládá
astinenza Abstinence
astratto Abstrakt
astro astro
astuccio případ
astuto lstivý
astuzia mazaný
atleta sportovec
atmosfera Atmosféra
atomo atom
atroce ukrutný
atrocità zvěrstva
attaccare útok
attacco útok
atteggiamento postoj
attendere čekat
attentato útok
attento zavřít
attenzione pozornost
atterrare země
attesa Čekající
attinenza relevance
attitudine postoj
attività úloha
attivo aktivní
attizzare hrabat
atto akt
attore Herec
attorno okolo
attraente hezký
attrarre přitahovat
attrattiva atraktivity
attraversare cross
attrazione Atraktivita
attrezzo Nástroj
attribuire dát
attrito Tření
attuale Aktuální
attualmente aktuálně
attuare implementovat
audace bold
audacia audacity
aumentare zvýšit
aumento zvýšit
aurora aurora
Austria Rakousko
autobus autobusem
automa automat
automobile auto
autore Autor
autorizzare povolit
autorizzazione povolení
autostrada Dálnice
autunno Podzim
avallo Poznámka
avambraccio předloktí
avantieri předevčírem
avanzare záloha
avaro Avarština
avena oves
avere mít
aviatore Letec
avidità chamtivost
avido chamtivý
avuto měl
avveduto opatrný
avvenire být
avventare nemocný
avventura adventure
avversario oponent
avvertenza UPOZORNĚNÍ
avvezzare accustoming
avvezzo zvyklý
avvicinamento Přístup
avvicinare přístup
avviso Právní
avvitare šroub
avvocato advokát
avvolgere zábal
avvoltare vak
avvoltoio sup
azienda Společnost
azione Akce
azzardare venture
azzardo Hazardní hry
azzeccare hádat
azzurro modrá
babbo Otec
bacca bobule
baccano hluk
bacchetta Wand
bacherozzo šváb
baciare políbit
bacino(os) pánev (os)
badessa abatyše
badile lopata
baffo vlásek
baffuto kníratý
bagaglio zavazadla
baggeo baggeo
bagnare mokrý
bagno koupelna
balaustrata balustráda
balena velryba
baleno flash
balla žok
ballata balada
balocco hračka
balordo bum
balsamo balzám
balzare vrhnout
balzo skok
bambino mimino
bambola panenka
bambù Bambus
banana banán
banca banky
bancario Bankovnictví
banchetto banket
banchiere bankéř
banda banda
banderuola lopatka
bandito bandita
baracca chata
barbabietola řepa
barbagianni sova
barca člun
barocco Barokní
barra bar
barricata barikáda
barriera bariéra
baruffa rvačka
basare základna
basculla Váhy
base základna
basilico bazalka
bassezza nízkost
basso nízký
basso nízký
bastare dost
bastimento loď
bastonare bít
bastone hůl
battaglia bitvy
batteria Baterie
battesimo Křest
battezzare křtít
battito bít
battuta vtip
baule trunk
bava slina
beatitudine blaženost
becco zobák
beffardo výsměch
bega Bega
Belga Belgický
Belgio Belgie
bella krásný
belle krásný
belletto rouge
bellezza krása
bellicoso bojovný
bendare bandáž
bendatura bandáž
bene dobře
benedire požehnat
benestante bohatí
benevolo shovívavý
benvenuto Vítejte
bere nápoj
berretto čepice
bertuccia opice
bestemmia rouhání
bestia bestie
bestiame dobytek
bestiolina zvířátko
bettola hospůdka
bevanda nápoj
biancastro bílý
bianchezza bělost
bianco bílý
biascia Basilej
biasimo viny
bibita nápoj
biblioteca Knihovna
bicchiere sklo
bicicletta Cyklistika
bighellone povaleč
bigio šedá
biglietto letenky
biglietto letenky
bilancia Zůstatek
bilancio Rozpočet
bilia koule
biondo blond
bisogna muset
bisognare muset
bisogno potřeba
bistecca steak
bizza rapl
bizzarro bizarní
blaterare bla
blu modrá
blusa halenka
bocca ústa
boccale hrnek
boccetta Baňky
bollente varu
bollire vařit
bolo Bolus
bomba bomba
bombardamento bombardovat
bondiola bondiola
bontà dobrota
borbottare mumlat
boria Boria
borioso pohrdavý
borsa sáček
boscaiolo Woodman
boschetto háj
bosco lesní
boscoso lesní
bottaccio Thrush
bottiglia láhev
bottone Tlačítko
bove vůl
bovini dobytek
braca Barca
braccio paže
brace uhlíky
bramosia chamtivost
branca větev
branco hejno
brandello shred
breve krátký
briaco opilý
briccone rošťák
briciola drobeček
brillo Brillo
brio Brio
broglio Broglio
brontolare reptat
brullo neplodná
bruma mlha
bruno hnědý
brusco náhlý
brutalità brutalita
brutto ošklivý
bubbolo zvonky
buca Pit
bucare punkce
buco díra
bue vůl
buffo legrační
bugia ležet
bugiardo lhář
buona dobrý
buongiorno ahoj
buono dobrý
burattino loutka
burla hoax
burlone vtipálek
burro máslo
buscare hledat
busillis Busillis
busta obálka
buttare hodit
cacca hovínko
caccia Lovecké
cacciagione Hra
cacciatore lovec
caccola sopel
caduta podzim
caffé Káva
cagionare příčina
cagna fena
cagnara bengál
calare podzim
calca dav
calcagno calcaneus
calcare vápenec
calce vápno
calcestruzzo Beton
calciatore fotbal
calcina malta
calcio fotbal
calco vypočtené
caldo horký
caligine opar
calma klid
calmare klid
calmo klid
calore teplo
calunniare pomluva
calza ponožka
calzatura obuv
calzoni kalhoty
cambiare změna
cambiare změna
camera Pokoj
camerata ubytovna
camicia košile
camminare procházka
cammino cesta
campagna Kampaň
campione vzorek
cancellare zrušit
cane pes
canestro koš
canna rákos
cannocchiale teleskop
cansare konve
cantare zpívat
canzonatura výsměch
capace možné
capanna chata
capello vlasy
capelluto vlasy
capire rozumět
capitale kapitál
capitolare kapitulovat
capo Hlava
capoccia mistr
capogiro závratě
caporione(révolte) vůdce (Revolte)
capovolgersi převrhnutí
cappello klobouk
cappuccio čepice
capra koza
capriccio Caprice
caprone koza
carabina Karabina
caraffa karafa
carambolo Carambolo
caramella cukroví
carattere znak
caratteristico charakteristika
carbonchio anthrax
carcere vězení
carciofo artyčok
cardinale Kardinál
carestia hladomor
carezzevole něžný
caricare poplatek
caricatura karikatura
carino pěkný
carne maso
carneficina masakr
caro drahý
carota mrkev
carovana karavan
carpine habr
carpire krást
carreggiata vozovka
carriera kariéra
carro košík
carrozzeria karoserie
carta papír
carta papír
cartastraccia nevyžádanou
cartella Složka
cartellino tag
cartello kartel
cartoccio sáček
cartuccia kazety
casa domov
cascata vodopád
casella box
caso případ
catasta pile
categoria Kategorie
catenaccio deadbolt
cateratta Katarakta
cattivo špatný
cattura chytit
caucciù pryž
cavalletta koník
cavallo kůň
cavità dutina
cavo drát
cavolfiore Květák
cavolo zelí
ceco Čeština
cedere pole
ceffo hrnek
ceffone facka
celia Celia
centenario Centenary
centesimo setina
cento sto
centro centrum
ceppo kmene
cerbiatto plavá
cercare hledat
cerchia kruh
cerino zápas
certamente jistě
cerva zadní
cervice děložní čípek
cesto koš
cetriolo okurka
che který
ché protože
chepì vojenská čepka
chi kdo
chi kdo
chiacchiera chat
chiacchierare chat
chiamare volat
chiappa jag
chiara jasný
chiarezza jasnost
chiasso hluk
chiavistello šroub
chicca Chicca
chiedere zeptat se
chilo kilo
chilometro km
china Čína
chiocciola hlemýžď
chiodo hřebík
chitarra kytara
chiudere zavřít
chiuso pryč
ciabatta ciabatta
ciao ahoj
ciarlare tlachání
cibo jídlo
cicca zadnice
cicerone Cicerone
cieco slepý
cielo obloha
ciglia řasy
ciglio okraj
cigno labuť
cimurro psinka
Cina Čína
cincia tit
Cinese Čínština
cinghiale kanec
cinico cynický
cinquanta padesát
cinque pět
ciò co
ciocco čokoláda
cioccolata čokoláda
cipolla cibule
circa o
circolo kruh
circospetto opatrný
circostanza okolnost
circuito obvod
citrullo tupec
città město
cittadino občan
civettuolo koketní
civiltà civilizace
coda ocas
codesto Tento prozatímní
cogliere zabavit
cognata sestra
cognato bratr
collaborazione Spolupráce
collina hill
collisione kolize
collo krk
colloquio rozhovor
collottola šmudla
colonna sloupec
colossale kolosální
colpa chyba
colpo úder
colpo úder
coltello nůž
coltivare kultivovat
coltura plodina
comando Příkaz
combattimento Combat
combustìbile Palivo
come jako
come jako
comico komiks
cominciare začít
commerciante Dealer
commiato rozloučení
committente Kupující
commovente stěhování
commozione emoce
commuovere stěhovat
compagna společník
comparire zobrazit
compassione soucit
compatto Kompaktní
compendio výtah
compiacente samolibý
compianto pozdě
compiere vyrobit
compilare vyplnit
compleanno narozeniny
complesso komplex
completo kompletní
compra koupit
comprare koupit
compratore Kupující
comprendere rozumět
comprensione pochopení
con s
concatenamento Vazba
concedere grant
conceria koželužna
concernere obava
conchiglia shell
concludere uzavřít
concordia Concord
condire příchuť
condurre vést
confessare Přiznávám
confessione zpověď
confidenza Confidence
congelare freeze
congiuntivo konjunktiv
congruo přiměřený
coniare mint
coniglio králík
coniuge manžel
conoscente známost
conoscere vědět
consacrare zasvětit
conseguentemente následně
conseguenza V důsledku toho
conseguire dosáhnout
consolazione útěcha
consorte choť
consueto Obvyklá
consunto opotřebované
contadino Rolník
contegno chování
contenere obsahují
contentezza spokojenost
contesa tvrzení
conto účet
contorno contour
contrada Contrada
contraddire odporovat
contrassegno známka
contravvenzione rozporu
contro proti
controllo kontrola
contusione kontuze
convalescenza rekonvalescence
convenevole kování
convenire souhlas
conversazione konverzace
conversione konverze
convertire konvertita
convincente přesvědčivý
convocare svolat
convoglio konvoj
coordinazione Koordinace
coperta Indoor
coperto Na které se vztahuje
copertone Pneuservis
copia kopírování
copiare kopírování
copioso hojný
coppetta cup
coprire kryt
corallo korál
corda lana
cordone pupeční
cornacchia Crow
cornamusa dudy
cornetto cink
corno lesní roh
corona koruna
corpo tělo
corporale Desátník
correggere opravit
corrente aktuální
correre běžet
corriera autobusem
corrispondere zápas
corsia lane
corso kurz
corteccia kůra
cortese zdvořilý
corto Krátký
corto Krátký
corvo raven
cosa co
cosciotto noha
così tak
coso Coso
costa pobřeží
costare Náklady
costato Náklady
costì Náklady
costitutore chovatel
costo Náklady
costoso drahý
costruire postavit
costumanza vlastní
costume kostým
cotogna kdoule
cotogno kdoule
cotto vařené
cova líhnutí
covile doupě
covo doupě
covone snop
creanza Zdvořilost
creazione Vytvoření
credenza víra
credere věřit
credibilità důvěryhodnost
credito Credit
crema smetana
crepaccio trhlina
crepuscolo twilight
crescente pěstování
crescere růst
creta jíl
criminale trestné
crimine Crime
criniera hříva
crisi krize
cristallo Crystal
criticare kritizovat
critico kritická
crocchiare praskání
croce Cross
crociata křížová výprava
crocicchio křižovatka
crociera Cestovní
crocifisso ukřižován
crollo kolaps
crosta kůra
crudele krutý
crudo syrový
cubo kostka
cucchiaio lžíce
cucco Cucco
cuccù kukačka
cucina kuchyň
cucinare vaření
cucire Šití
cuculo kukačka
cuffia Sluchátkový
cugina bratranec / sestřenice
cugino bratranec / sestřenice
culla dětská postýlka
culmine vrchol
culto uctívání
cultura Kultura
cumulo kumulace
cuneo klín
cuocere kuchař
cuoco kuchař
cuoio kůže
cuore srdce
cupido cupido
cura péče
curato kaplan
curioso zvědavá
cuscino polštář
da od
dado matice
dalla podle
dappertutto všude
dappoco drobná
dappoi poté
dapprima první
dare dát
data datum
datare dating
dattero datum
davanti přední
davvero opravdu
debilitare zeslabit
debito dluh
debitore Dlužník
debole slabý
debolezza slabost
decade desetiletí
decadenza kaz
decadere kaz
decennio desetiletí
decesso smrt
decidere rozhodnout
decimare decimovat
decisione Rozhodnutí
declinare pokles
declivio svah
decollare pryč
decomporre rozložit
decoro dekorum
dedica věnuje
dedicare věnují
deficiente nedostatečný
definire definovat
deformare deformovat
defunto zesnulý
delfino delfín
deliberare úmyslné
deliberazione uvažování
delicatezza pochoutka
delizioso delicious
della z
deludere zklamat
delusione zklamání
denaro Peníze
dente zub
dentro vevnitř
deplorare litovat
deretano zadek
descrivere popsat
designare označit
desolato pustý
destinatorio určení ”
destino osud
destro Vpravo
detenere držet
detenuto držený
detenzione zadržení
detestare nesnášet
detonazione výbuchu
detrazione odpočet
detrimento neprospěch
dettagliare detail
dettaglio detail
dettare diktovat
dettatura Diktát
detto řečeno
deviazione odchylka
devozione oddanost
di z
di z
dialetto dialekt
dialogo dialog
diametro Průměr
diario Deník
diavolo ďábel
dibattito diskuse
dicembre Prosinec
dichiarare prohlásit
diciannove devatenáct
diciasette sedmnáct
diciotto osmnáct
dieci deset
dieta dieta
dietro za
difendere hájit
difesa Obrana
difetto defekt
difettoso vadný
differente různé
differenza Rozdíl
difficile obtížný
difficilmente obtížný
difficoltà obtížnost
diffidente ostýchavý
diffusione šířit
diga přehrada
digerire digest
digiuno Půst
digradamento svah
digradare šikmá
dilaniare rozkouskovat
dilazione ODLOŽENÉ
dilettante amatér
dilettevole rozkošný
diligenza pečlivost
diluire ředění
diluvio Povodňová
dimagrare štíhlý
dimensione velikost
dimenticanza zapomnětlivost
dimenticare zapomenout
diminuire Pokles
diminuzione Pokles
dinanzi před
dio bůh
dire říci
direttamente přímo
diretto rovný
dirupo útes
disaccordo Nesouhlasím
disadatto nevhodné
disagio nepohodlí
disapprovare neschválit
disavventura neštěstí
discaricare discaricare
discorrere mluvit
discrepanza diskrepance
disegnare nakreslit
disegnatore Navrhovatel
disegno design
disfacimento kaz
disfare zkáza
disfatta Porážka
disgrazia neštěstí
disgusto hnus
disimpacciare vybalování
disinvoltura snadnost
disonestà nepoctivost
disonesto nečestný
disonore potupa
disotto pod
dispari sudý
disporre mít
disposto ochoten
distacco odloučení
distesa rozloha
distinguere rozlišovat
distinta samostatný
distruggere zničit
distruzione zničení
disturbo porucha
disuguaglianza nerovnost
disumano nelidské
disusato nepoužívaný
disutile k ničemu
dito prst
divenire stát se
divertente legrační
divertimento legrace
divertire legrace
dividere rozdělit
divieto Zákaz
divisa rozdělen
divisione Divize
dizionario Slovník
documento dokument
dodici dvanáct
dolce sladký
domandare zeptat se
domani zítra
domenica neděle
domestica domov
domicilio domov
dominare převládají
dondolare swing
donna žena
donnola lasička
dopo po
dopodomani Den po
doppio double
dormire spát
dosso pryč
dotare vybavit
dottore Lékař
dove kde
dovere muset
drizzare narovnat
due dva
duna duna
duplicare duplicitní
durabile trvanlivý
durante během
durata doba trvání
ebbro opilý
ebdomadario Týdenní
eccezionale mimořádných
economico levný
edificare postavit
edificio budova
editore Vydavatel
educatore pedagog
educazione Vzdělávání
efferatezza krutost
effetto účinek
effettuare vyrobit
efficace efektivní
efficienza účinnost
elementi prvky
elemento element
elenco Seznam
elevatore výtah
elevazione vrchol
elice helix
elicottero Vrtulník
eliminare odstranit
eloquio řeč
embrione embryo
emendare změnit
emendazione korektura
emettere problém
emicrania Migréna
emigrante emigrant
emigrazione emigrace
eminenza eminence
emisfero polokoule
emissario emisar
emissione Problém
emorragia krvácení
emozione emoce
enimma hádanka
enormità zvěrstvo
ente tělo
entrata Vstup
entratura entratura
equivoco nepochopení
erariale veřejné daň
erba tráva
erede dědic
eredità dědičnost
ereditare dědit
ereditario Crown
ereditiero dědic
ergastolo odnětí svobody
ergere vzpřímený
ergostolano ergostolano
eroe hrdina
erpice brány
esagerazione přehánění
esame zkouška
esca návnada
escavazione těžební
esclusiva Exclusive
esercente Provozovatel
esercitare cvičení
esercito armády
esigenza potřeba
esile tenký
esiliare exil
esistere existují
esitante váhavý
esitare vítejte
esitazione váhání
esordiente nováček
esordire začít
esosità nenasytnost
espandere expand
espatriare emigrant
esperimentare experiment
esplodere explodovat
espurgazione zcenzurování
essenziale základní
essere být
essi oni
esso to
estate léto
estero Externí
estetico estetické
estimare patentové poplatky
estinguersi vyhynutí
estinzione vyhynutí
estirpare vykořenit
estrarre extrakt
estratto Extrakt
estremamente extrémně
estremità končí
estremo extrém
estrinsecare externalizing
estro říje
estroso náladový
esuberante bujarý
esultare jásat
età věk
eterogeneo heterogenní
evacuare evakuovat
evasione daňovým únikům
eventuale možná
evitare vyhnout se
fabbisogno potřeb
fabbrica tovární
fabbricante Výrobce
fabbricare vyrobit
fabbro smith
faccenda aféra
faccia tvář
facciata fasády
facile snadný
facilità snadnost
facilmente Jednoduše
facinoroso rváč
facoltà fakulty
facoltativo Volitelný
facoltoso bohatí
faggio Buk
fagiano Bažant
faina Lasička
falcidia epických rozměrů
falcidiare vyhlazený
falla Falla
falsificare padělat
falsificatore padělatel
fama sláva
fame Hlad
famiglia rodina
familiare rodina
famoso slavný
fanatico fanatik
fanciullo Dítě
fandonia kachna
fango bahno
fantasia fantasy
fantasma ghost
fantastico fantastické
fantino žokej
fantoccio loutka
fantomatico phantom
far do
fardello zátěž
fare dělat
farina mouka
farneticare rave
fasciatura bandáž
fascio paprsek
fascismo Fašismus
fastidio nepohodlí
fastoso pompézní
fata pohádkový
fata pohádkový
fatica únava
faticare pot
faticoso pracný
fatto vyrobeno
fattorino posel
fattura faktura
fauci chřtán
fausto Fausto
favellare mluvit
favolosamente báječně
favoloso pohádkový
fazione frakce
fazzoletto kapesník
febbraio Únor
fede víra
fegato Játra
felce kapradina
felicità štěstí
felpa Sweat
femmina žena
feria Feria
ferie Prázdniny
ferire poranit
ferita rány
ferito zraněný
fermata stop
feroce divoký
ferraio Zámečníci
ferro železo
fesso hlupák
festa večírek
fettuccia páska
fiaba Příběh
fiacca slabý
fiamma plamen
fiammifero zápas
fiancheggiare podšívka
fiaschetteria hospůdka
fiasco fiasko
fiatare murmur
ficcanaso nosy
fidanzato přítel
fienile stodola
fieno seno
fiero pyšný
figlia dcera
figliastra nevlastní dcera
figliastro nevlastní syn
figlio syn
film film
filtro Filtr
finchè do
finestra okna
finimento stehování
finire konec
fino nahoru
fioccare flockovacích
fiocina harpuna
fionda prak
fioraliso fioraliso
fiore květina
firmamento obloha
firmare sign
fischiare píšťalka
fischio píšťalka
fissare opravit
floscio kulhání
fluire tok
focolare domov
focoso ohnivý
fodero plášť
foggia móda
foglia listy
folto silný
fondare základna
fondatore Zakladatel
fondazione Nadace
fondere sloučení
fontana kašna
fonte zdroj
foraggio Krmiva
forame foramen
forbire Polština
forca šibenice
forchetta vidlice
foresta lesní
forestiere Cizinec
forgiare kovárna
formale Formální
formalità formality
formare formulář
formica ant
formula vzorec
formulare formulovat
fornace pec
fornaio pekař
fornire poskytnout
forse možná
fortezza tvrz
fortificazione opevnění
fortunatamente naštěstí
foruncolo pupínek
forza síla
foschia opar
fossa fossa
fossato příkop
fosso příkop
fotocopiatrice Kopírování
fra mezi
fradicezza fradicezza
fragile křehké
fragola jahoda
francamente Upřímně řečeno
francare frank
francese francouzština
Francia Francie
frangente situaci
frate Bratr
fratello bratr
frattura zlomenina
frazione Obec
freccia arrow
fregare křoviny
frequenza četnost
freschezza svěžest
fresco chladný
fretta spěchat
frettoloso uspěchaný
friggere potěr
frivolo frivolní
frizione Spojka
frollo Frollo
frombola smyčka
fronte přední
frontiera hraniční
frotta roj
frugare harampádí
frumento pšenice
frusta bič
fucile puška
fuga drén
fuggente letmý
fulgente třpytivý
fuliggine Saze
fulmine blesky
fumare Kouření
fumatore kuřák
fumo kouř
fune Lana
funebre pohřeb
funzionare práce
funzionario oficiální
funzione Funkce
fuoco oheň
fuori ven
furbo lstivý
furia zuřivost
furioso zuřivý
furto krádeže
fusione Fusion
fuso zóna
futuro budoucnost
gabbiano seagull
galeotto trestanec
gallina slepice
gallo kohout
gambero Krevety
gambero Krevety
gancio hák
ganzo chlápek
gara závod
garzone chlapec
gas plyn
gassosa plyn
gattino kotě
gatto kočka
gazzetta Úřední
gelare freeze
gelo mráz
gelso moruše
gemere sten
general Obecné
generalizzare generalizovat
generazione generace
genere pohlaví
genero syn
generosità velkorysost
gengiva dáseň
geniale genius
genio genius
genitori Rodiče
gennaio Leden
gentaglia spodina
gente Lidé
gentile pěkný
gentilezza laskavost
geografìa geografie
geranio geranium
gergo žargon
Germania Německo
germe klíček
gesto gesto
gettare hodit
gettone mince
ghiacciaio Ledovec
ghiacciato zmrazené
ghiaccio led
ghiacciolo rampouch
ghiaia štěrk
ghianda žalud
ghiandaia jay
ghiotto žrout
ghirlanda věnec
ghisa železo
già již
giacente lhaní
giacere ležet
giaggiolo kosatec
giallo žlutý
giammai nikdy
Giappone Japonsko
giardino zahrada
ginnastica gymnastika
ginocchio koleno
giocatore Hráč
giocattolo hračka
giocoliere žonglér
giocondo veselý
giogo jho
gioiello klenot
gioioso radostný
giornalista novinář
giovane mladý
giovedì čtvrtek
giracapo giracapo
giraffa Žirafa
giubba bunda
giudicare Soudce
giudice Soudce
giudiziario Soudní
giudizio Nálezy
giugno Červen
giumenta mare
giunchiglia narcis
giunco rákos
giungere dosah
giungla jungle
giuocare hazard
giuoco Hra
giurare Přísahám
giuria Porota
giustamente správně
giustizia Justice
giusto vpravo
glandola žláza
goccia zahodit
goffagine nemotornost
goffo nemotorná
gola hrdlo
gomito loket
gomitolo(fil) přadeno (fil)
gomma Pryž
gonna sukně
gracile gracile
gradevole příjemné
gradevolezza příjemnost
gradino krok
gradire akceptovat
gradito vítejte
grado stupeň
grado(in) stupně (in)
graffiare škrábanec
gragnuola krupobití
gramaglia smuteční
granaio stodola
granato granát
granchio krab
grande velký
grandinare krupobití
grandine krupobití
grano pšenice
grano pšenice
grappolo cluster
grasso tlustý
gratella gril
gratitudine vděčnost
grattacielo mrakodrap
grattare škrábanec
gratuito Volný
grave vážné
gravida těhotná
gravidanza těhotenství
gravitazione gravitace
grazia milost
grazie díky
Greco Řecký
grembiale zástěra
greppo útes
grettezza podlost
gretto úzký
gridare plakat
grido plakat
grigio šedá
griglia Grid
grillo Kriket
grinfia spojky
grinza Vráska
griotta Griotte
grippe chřipka
grondare kapat
grossezza tloušťka
grosso velký
grossolano Coarse
grotta jeskyně
grottesco groteskní
groviera Gruyère
gruccia závěs
gruppo Skupina
guado ford
guai potíž
guanto rukavice
guardare hodinky
guardingo opatrný
guari zpět
guarire vyléčit
guarnire obloha
guarnizione těsnění
guastare kořist
guasto selhání
guazzo kvaš
guerra Válka
guida Nápověda
guidare řídit
gustare užít si
ibrido hybridní
identico identické
idioma idiom
idiota idiot
idiotico idioticon
idoneo vhodných
idrogeno Vodík
iena hyena
ieri včera
igiene Hygiena
ignavia lenochod
ilarità veselost
illeso nezraněný
imballaggio Obaly
imbarazzo rozpaky
imbarcare deska
imbecille imbecil
imbellettare rouge
imbellettattura imbellettattura
imbevere promočit
imboccatura ústa
imbrattare stěr
imbriacare opájí
imbroglione podvodník
imburrare máslo
imitare napodobit
imitatore napodobitel
imitazione imitace
immaginario imaginární
immagine obrázek
immatricolare registrovat
immatricolazione Registrace
immediato bezprostřední
immigrante přistěhovalců
immobile stálý
immobilizzare znehybnit
immortale nesmrtelný
immunità imunita
impaccare balení
impacciato rozpačitý
impalancato plot
impallidire bledý
imparare učit se
imparentato související
impari učit se
impazienza netrpělivost
impedimento překážka
impedire zabránit
imperatore Emperor
imperdonabile neodpustitelný
imperfetto nedokonalá
impidocchiato impidocchiato
impiego použít
impietosire Škoda
importante důležité
importanza Význam
importo množství
importuno dotěrný
imposta daň
impotente impotentní
impoverire ožebračit
impresa Společnost
impressionare zapůsobit
impressione dojem
impreveduto neočekávané
improprio nesprávným
improvvisare improvizovat
impuro nečistý
in v
inabile neschopných
inadatto nevhodné
inaspettato neočekávané
inatteso neočekávané
incalzare pronásleduje
incandescente zářící
incantare enchant
incantevole okouzlující
incapace neschopný
incastrare pasti
incauto nerozvážný
incertezza nejistota
incespicare klopýtnutí
incessante nepřetržitý
inchiesta Poptávka
incidente nehody
incidere ovlivňují
incisione řez
incisore Rytec
inclinazione náklon
includere zahrnovat
incompiuta nedokončené
inconfessabile nepopsatelný
inconsueto neobvyklé
incontrare potkat
incontro schůzka
increscioso politováníhodný
incrociare cross
incrocio křižovatka
indebolire zeslabit
indegno nehodný
indi pak
indicare uveďte
indimenticabile nezapomenutelné
indiretto Nepřímé
indirizzo adresa
indiscreto netaktní
indiscutibile nesporný
indispensabile nepostradatelný
individuale Individuální
individuare identifikovat
individuo individuální
indole přírody
indossatrice manekýn
indovinare hádat
indovinello hádanka
indulgente shovívavý
indulgenza požitek
industria Průmysl
inedito nepublikované
inefficiente neefektivní
inerte inertní
inesatto nepřesné
inestimabile neocenitelný
inetto nešikovný
infallibile neomylný
infame neslavný
infastidire otravovat
infatti Opravdu
infedele nevěrný
infelice nešťastný
inferiore méně
infermo nemocný
infernale infernal
inferriata mřížka
infestare zamořit
infezione infekce
infiammare rozvášnit
infigardaggine infigardaggine
infiltrare proniknout
infimo Nejnižší
infinità nekonečno
influenza Vliv
influsso Vliv
informare informuje
informazione Informace
informe informe
infrangibile Unbreakable
infrazione protiprávní jednání
ingegnere inženýr
ingegno genius
ingegnosità vynalézavost
ingenuità naivita
ingenuo naivní
inghiottire vlaštovka
ingiuria zranění
ingiustizia nespravedlnost
ingiusto nespravedlivé
inglese angličtina
ingoiare vlaštovka
ingombrante objemný
ingranaggio Zařízení
ingrandimento zvětšení
ingrandire zvětšit
ingrassare vykrmit
ingrasso výkrm
ingratitudine nevděk
ingresso Vstup
inimicizia nepřátelství
iniziare začít
iniziato začal
inizio začít
innamorato láska
innestare štěpu
innesto(plante) roubování (závod)
inno Hymna
innocente nevinný
innocenza nevinnost
inoltre kromě
inondare povodňová
inquietare obava
inquieto neklidný
inquietudine úzkost
insalata salát
insegnamento Teaching
insegnare vyučovat
inseguimento chase
inseguire chase
inseguitore Tracker
inservibile k ničemu
inserzione reklama
insieme sada
insipido insipidus
insistere naléhat
insolito sudý
insormontabile nepřekonatelné
insostituibile nenahraditelný
insudiciare znečištění
insulsaggine pitomost
insulto urážka
insuperabile nepřekonatelný
intatto neporušený
intenzione záměr
interessante zajímavý
interessare úrok
intero celý
interrogare Dotaz
intervallo interval
intimidire zastrašit
intorno okolo
intrapresa prováděné
intrattabile Nepoddajný
intrigante fascinující
intrigo intrika
introdurre zavést
introduttivo úvodní
introvabile nedosažitelné
inumano nelidské
inutile k ničemu
inutilmente zbytečně
invasione invaze
invecchiare stárnutí
inventare vynalézt
inventario Inventář
invenzione vynález
inverdire Šetrnější k životnímu prostředí
inverno zima
inverso reverzní
investire investovat
invettiva urážka
invisibile Invisible
invitare pozvat
invito volat
inzuccherare cukrovaný
io i
ipocrisia pokrytectví
ipocrita pokrytecký
ipotesi hypotéza
Irlanda Irsko
Irlandese Irština
ironia ironie
irreparabile nenapravitelná
irrigidire vyztužit
isola Ostrov
isolare izolovat
isolotto ostrůvek
istruire pokyn
Italia Itálie
Italiano Italština
itinerario Itinerář
kakì khaki
kayak Kajak
là tam
labbro ret
labile labilní
labirinto bludiště
laboratorio laboratoř
lacca Lak
laccio turniket
lacuna mezera
laddove kde
ladro zloděj
ladrocinio rozkrádání
laggiù tam
lago Jezero
lagrima Lagrima
laguna laguna
laico laik
laido ošklivý
lambire lízat
lamentare stěžovat
lamentevole politováníhodný
lamentoso žalostný
lampada Lampa
lampione lampy
lana Vlna
lanciare oběd
lancio oběd
languido malátný
lapis lapis
lappare lapování
lardello sádlo
lardo sádlo
largo pryč
larice modřín
laringe Hrtan
larva larva
lasciapassare Pass
lasciare dovolit
lastra deska
latente latentní
laterale Strana
latino Latina
latitudine Latitude
lato strana
latrato kůra
latte mléko
lattuga salát
laude laude
laureato absolvent
lava láva
lavabiancheria mytí
lavabile Omyvatelný
lavanderia Prádelna
lavare mytí
lavatoio mytí
lavatura mytí
lavorante pracovník
lavorare práce
lavorare práce
lavorazione Zpracování
lavoro práce
lebbra Lepra
leccato olízl
legaccio uvázat
legale Právní
legalità legálnost
legalitario legalistického
legge Zákon
leggenda Legenda
leggero světlo
legione legie
legislazione legislativa
legittimo legitimní
legume luštěniny
lei ona
lembo klapka
leniente Shovívavý
lente Objektiv
lentezza pomalý
lenticchia čočka
lento pomalý
leone Leon
leopardo leopard
lepre zajíc
lessicale lexikální
lestofante podvodník
letale letální
lettera dopis
lettera dopis
letto číst
lettore čtenář
lettura čtení
levare radostný
lezione lekce
libello nactiutrhání
liberalità štědrost
liberare volný
libro kniha
licitare Licitar
lido koupaliště
lietissimo radost
limitare limit
lingua jazyk
linguacciuto pery
linguaggio jazyk
lino Len
liquido kapalina
lira lira
lisca Fishbone
lista Seznam
livello úroveň
localizzare lokalizovat
locanda inn
locusta saranče
lodola skřivan
logoro obnošený
lombo bedra
lordura špína
loro jejich
luce světlo
lucrativo lukrativní
luglio Červenec
lugubre pohřebný
lumaca hlemýžď
luna měsíc
lunedì pondělí
lunghezza délka
lungo dlouhý
lupo vlk
luppolo Chmel
lusingare lichotit
lusso Luxusní
lutto smuteční
ma ale
macchia Bush
macchiare skvrna
macellare porážku
macinare grind
madido koupe
madre matka
madrevite matice
madrina kmotra
maestà majestát
maggio Může
maggiorana majoránka
maggioranza většina
maggiore zásadní
magia magie
magico magie
magistrato Soudce
maglieria pleteniny
maglio palička
magnete magnet
magnetico Magnetické
magnifico velkolepý
magro tenký
maiale prase
maiolica Kamenina
maionese majonéza
maiuscola kapitál
malaccorto zavádějící
malanino Malanin
malato nemocný
malattia nemoc
malcontento nespokojenost
maldestro nemotorná
male zlo
maledetto sakra
maledire prokletí
malessere malátnost
malevolenza škodolibost
malfattore zločinec
malgrado(a) navzdory (a)
malignamente zlomyslně
malinconia melancholie
malintenzionato útočník
malizia zášť
malizioso Nezbedný
malo malo
malsicuro nejistý
maltrattamento týrání
malva lila
malvagio zlo
mamma maminka
mammella prsa
mancante chybějící
mancare postrádat
mancia Sklápěcí
mancino levák
mandare poslat
mandarino Mandarin
mandato Mandát
mandorla Almond
mandria stádo
maneggio koni
mangiare jíst
mania mánie
maniaco maniak
manica Rukáv
manichino figuríny
manico zvládnout
maniera cesta
maniero zámek
manifesto manifest
mano ruka
manometro manometr
manoscritto rukopis
manovra manévr
mantenere nechat
mantenimento údržba
maraviglia marvel
maraviglioso podivuhodné
marca Značka
marcare známka
marchio značka
marcia pochod
marciapiede chodník
marciare pochod
marcire rot
mare moře
marea příliv
margherita Daisy
margine okraj
marinaio námořník
marionetta loutka
marito manžel
marittimo Námořní
marmellata jam
marmo Mramor
marra Marra
marrone hnědý
Marsiglia Marseille
martedì úterý
martello kladivo
martora Kuna
mascalzone ničema
mascella čelist
maschera Maska
massa hmotnost
massaggio masáže
masso boulder
masticare Žvýkací
matematica Matematika
materasso matrace
materia pole
materiale Materiál
maternità Porodnice
materno matek
matita tužka
matrigna macecha
matrimonio manželství
mattatoio jatka
mattina ráno
matto bláznivý
mattone cihla
mattonella dlaždice
matturo matturo
maturità splatnost
maturo zralý
mazzolo Mazzolo
me mě
meccanica Mechanical
meccanico Mechanical
meccanismo mechanismus
medaglia medal
medaglione medailon
mediazione Mediace
medicatura dressing
medicina medicína
medico Lékařské
mediocre průměrný
mediocrità průměrnosti
meditazione Meditace
medusa medúzy
meglio lepší
mela jablko
melanzana Lilek
mellone meloun
melo Melo
melodia melodie
melone meloun
membrana membrána
membro Stát
memorabile památné
memorizzare uložit
meno méně
mensa menza
mensile Měsíční
menta mint
mentalità mentalita
mente mysl
mentire ležet
mentito Lhal
mento vání
menzionare neuvádí
menzognero lhář
mercante obchodník
mercanzia zboží
mercato Trh
merce zboží
mercoledí Středa
meridiano Meridian
meridionale Jižní
merlo kos
mese měsíců
messa Hmotnost
messaggero posel
messaggio Zprávy
messe Hmotnosti
mestatore humbuk
mesto město
mestola lžíce
metà polovina
metallico metal
metallo metal
meticoloso úzkostlivý
metro m
mettere dát
mettere dát
mettere dát
mettere dát
mezzanotte půlnoc
mezzo polovina
mezzo(in) polovinu (v)
miagolare mňau
miccia pojistka
microbo mikrob
miei můj
miele med
miglio mil
migliorare zlepšit
migliore lepší
miliardo miliarda
milione jeden milion
mille tisíc
mina mina
minaccia ohrožení
minacciante ohrožující
minacciare vyhrožovat
minare podkopat
minchione prosťáček
minestra polévka
miniera moje
ministero Ministerstvo
ministro Ministr
minoranza menšina
minore moll
minorità menšina
minuscolo drobná
minuto minut
minuzioso úzkostlivý
mio můj
miope krátkozraký
miosotide myosote
miracolo zázrak
miraggio mirage
mirare cíl
mirino Hledáček
mirtillo borůvka
miscela Směs
miscella Různé
mischia rvačka
mischiare mix
mischiato smíšená
miscuglio Směs
miserabile mizerný
miseria bída
misfatto zločin
missione Poslání
mistico Mystické
misto Společné
mistura Směs
misurare opatření
mito mýtus
mitologia mytologie
mobile Mobile
moccio sopel
moda móda
modello Model
moderare středně
moderato středně
moderno Moderní
modesto skromný
modificare změna
modificazione změna
modo tak
moglie manželka
molecola molekula
molestare pronásledovat
mollica drobky
mollusco měkkýš
molteplice potrubí motoru
moltiplicare násobení
moltitudine zástup
molto velmi
momento čas
monaca jeptiška
monaco Monako
monarchia monarchie
mondo Svět
moneta měna
monitore monitor
monotonia monotónnost
monotono monotónní
monta Úchyty
montaggio Montážní
montagna horská
montare hora
monte Mount
montone ram
monumento památka
moralità morálka
morbido soft
morbillo Spalničky
morboso morbidní
mordere kousnutí
morgana Morgana
moribondo umírající
morire zemřít
morso kousek
mortaio malta
mortale smrtelník
mortalità úmrtnost
morte smrt
morto mrtvý
mosaico mozaika
mosca Moskva
moscato Maškát
moschea mešita
moscio kulhání
mossa stěhovat
mostarda hořčice
mosto muset
mostro monster
mostruoso monstrózní
motivare motivovat
motivo Důvodem
motocicletta motocykl
motore Motor
movimento pohyb
mucchio pile
muffa Plíseň
muggire bučení
mughetto drozd
mugnaio mlynář
mulino mlýn
mulo mezek
multa fajn
mummia mumie
munizione střelivo
murare zděný
muratore zedník
muro stěna
musa múza
muscolo sval
museo Muzeum
musica hudba
musicista hudebník
muso rypák
muta Prázdný
mutande slipy
mutare změna
mutilare zmrzačit
mutuo hypoteční
nano nano
narciso Narcis
narcosi narkóza
narice nosní dírka
narratore vypravěč
nasale nosní
nastro páska
natalità narození
natio nativní
nato narozený
natura přírody
naufragio ztroskotání
nausea nevolnost
nauseante nechutné
navale Naval
nave loď
navigatore Navigator
naviglio loď
navone tuřín
nazionale Národní
nazionalismo nacionalismus
nazionalistico nacionalistický
nazionalità národnost
nazionalizzazione znárodnění
nazione národ
nebbia mlha
necessario nezbytných
nemico nepřítel
neonato novorozenec
nequizia nepravost
nessun ne
nessuno žádný
netto netto
neve sníh
nevicare sníh
nidiata potomstvo
niente nic
ninna ninna
ninnare ninna
ninnolo cetka
nipote synovec
nitrire řehtat
Nizza Pěkný
no ne
nocciola lískový oříšek
noce Walnut
noi my
noia nuda
nome jméno
nomina Jmenování
nominato jmenovaných
non ne
nonnulla maličkost
nonostante přestože
nord North
norma pod
Norvegia Norsko
nosocomio nemocnice
nostra náš
nostri Náš
nostro náš
notabene Notabene
notazione notace
notizie Novinky
noto známý
nove devět
novembre Listopad
nozze Svatební
nube mrak
nuca krk
nudo naked
nulla nic
numero Číslo
nuocere škod
nuora dcera
nuotare plavat
nuovo nový
nuovo nový
nutrimento výživa
obbligo Povinnost
obliare zapomenout
oboe Hoboj
oca husa
occasionale Příležitostně
occhio oko
occorrente potřebných
occorrenza Výskyt
oceano oceánu
ode óda
odio nenávidět
odorato vůně
odore zápach
offensivo útok
oggigiorno dnes
ogni každý
Olanda Nizozemsko
olio olej
oltremodo velmi
ombra stín
ombrellino slunečník
ombrello deštník
omicidio vražda
omnibus omnibus
onda vlna
onde vlny
onorificenza čest
opinare vyjádřit svůj názor
opulenza bohatství
opzione Možnost
ora hodin
orbene To
orco zlobr
ordinare pořadí
ordine pořadí
orecchio ucho
orina moč
oro zlato
orrore horor
orso nést
osare troufnout si
ospitare hostitel
ospite hostitel
ospizio hospic
ossigeno kyslík
osso kost
ostacolo překážka
ostaggio rukojmí
osteria inn
ostile nepřátelské
ostrica ústřice
ottavo osmý
otto osm
ottone Mosaz
ovale Ovál
ove kde
ovest na západ
ovvio zřejmé
ozioso nečinný
pacchetto Balíček
pace klid
padre otec
padrino kmotr
paese země
paesello paesello
pagare zaplatit
pagato placené
pagina Stránka
paglia sláma
paio pair
palato patro
palazzo palác
palco etapa
palizzata palisáda
palla koule
palla koule
palla koule
pallido bledý
pallone balón
pallore bledost
palpebra víčko
palude bažina
pancia břicho
panciotto vesta
pane chleba
panetteria Pekárna
panfilo jachta
panico panic
paniera koš
panificio Pekárna
pantaloni kalhoty
pantera panther
pantofola pantofel
papà tatínek
parabrezzo čelní sklo
paracadute padák
paradiso nebe
paradossale paradoxní
parafulmine blesky
paragrafo bod
paralizzare paralyzovat
parapetto parapet
parapioggia déšť
parassita parazit
parata průvod
parato(carta uložen (papír
paravento obrazovka
parcella Zásilková služba
parco park
parecchio lot
parentado příbuzenství
parente relativní
parere Stanovisko
parete stěna
pari dokonce
parità rovné
parlamento parlament
parola slovo
parrocchia Farní
parroco pastor
parsimonia šetrnost
parte část
partecipante Účastník
partecipare účast
partecipazione Účast
particola podrobné
particolarità zvláštnost
partigiano partyzán
partire odejít
partito večírek
parto porod
partorire narození
parziale Částečné
pascolare pastva
pasqua Velikonoce
passaggio krok
passaporto pas
passeggero Cestující
passero vrabec
passivo Pasivní
passo krok
pasta těstoviny
pasto jídlo
patata brambory
patrigno otčím
pattumiera popelnice
pavimento Podlaha
pavone páv
pazzo bláznivý
pecchia včela
pecora ovce
peggio horší
peggiorare horší
peggiore nejhorší
pegno zástava
pelame srst
pelle kůže
pelliccia kožešiny
pellicola film
pelo vlasy
pendere viset
pendio svah
pendolo kyvadlo
penetrare proniknout
penisola Poloostrov
penna pero
pennacchio chochol
penombra polostín
penoso bolestivé
pensante myšlení
pensare myslet
pensiero myšlenka
pensieroso zamyšlený
pensionato důchodce
pensione deska
pentirsi pokání
pentito omlouvat se
pentola pot
penultimo předposlední
per pro
per pro
per pro
pera hruška
percentuale procento
percepire vnímají
perchè protože
percome wherefores
percorrere cestovat
perdonare odpustit
perdonato odpuštění
perfetto perfektní
perfino dokonce
pergamena pergamen
pericolo nebezpečí
pericoloso nebezpečný
periodico Periodické
pernio pivot
pero pero
però Ale
perplesso zmatený
persona osoba
persona osoba
personaggio znak
perspicace bystrý
pesante těžký
pesce ryba
pescecane Žralok
pestare rozdrtit
petto hruď
pezzente žebrák
pezzo kus
pezzuola tkaniny
piacere mít rád
piacevole pěkný
piacevolmente Příjemně
piaga mor
pianura plain
piatto byt
piazza čtverec
picchiare bít
picchio datel
piccino mimino
piccione holub
piccolo malý
pidocchio veš
piede chodidlo
piega mačkat
piegare ohnout
piego ohnout
pierra pierra
pietoso žalostný
pietra kámen
pievano kaplan
pieve farní
pigiare rozdrtit
pigliare zabavit
pignatta pot
pigrizia lenost
pigro líný
pilastro Pillar
piluccare okusovat
pinna fin
pioggia déšť
piombo Vést
piovasco Piovasco
piovere déšť
pipa potrubí
pirata pirát
piroscafo parník
piscina bazén
pista stopa
pistacchio pistácie
pistola pistole
pittoresco malebné
più více
piuma peří
piuolo věšák
placido flegmatický
plasmare tvar
plastica Plastové
poco málo
poderoso mocný
poggio návrší
poichè jako
polacco Polština
polizia Police
pollaio kurník
pollice palce
pollo kuře
pollone zelenáč
polmone plíce
Polonia Polsko
polsino manžeta
polso Zápěstí
poltiglia kaše
poltrone křesla
pomeriggio odpoledne
pomodoro rajče
pompelmo grapefruit
ponte most
popone meloun
poppa záď
porco Vepřové maso
porta dveře
portamento portamento
portare přinést
portato přinesený
porto přístav
Portogallo Portugalsko
porzione část
posdomani Den po
posizione pozice
possedere mít
possesso držení
posta Mail
potente mocný
potere moci
povero chudý
povertà Chudoba
pozzanghera louže
prateria prérie
pratica praxe
praticaccia praticaccia
pratico praktické
prato trávník
precauzione prevence
precetto poučka
precipitazione srážek
precocità předčasnost
precursore prekurzor
prediletto nejoblíbenější
predire předpovědět
preferenza preference
preferire přednost
pregiato fajn
pregiudizio zranění
prematuro předčasné
premere press
premiare odměna
premio premium
premura péče
prendere vzít
preparare připravit
presagio omen
presedere předsedat
presentare odevzdat
presentazione Prezentace
presente Tento
presentire předtucha
presenza Přítomnost
presidente President
presidenza Předsednictvo
pressare TISK
pressione Tlak
presso v
prestante hezký
prestito půjčka
presunto údajné
pretendere nárok
prevedere očekávat
prezioso drahokamy
prezzemolo petržel
prigione vězení
prigionia odnětí svobody
primavera jaro
primo první
principiante Začátečník
principio Zásada
probabilmente Pravděpodobně
procedere pokračovat
procreare plodit
procurare obstarat
produttivo Produkce
professione profese
profitto zisk
profumare parfém
profumeria parfumerie
profumo parfém
proibire zakázat
proibito zakázáno
promettere slib
prostituta prostitutka
protezione Bezpečnost
prova test
provante snaží
provare zkusit
provocare příčina
provvedere poskytnout
prudente opatrný
prugna švestka
pubblicare publikovat
pubblicazione Publikace
pubblicità Reklama
pugno pěst
pulcino chick
pullover svetr
pungere žihadlo
punire trestat
punta tip
puntata Sázka
punto bodu
punzecchiare tease
pupa kukla
puro pure
purtroppo naneštěstí
putrefazione hniloba
putrido zkažený
qua qua
quadrangolo čtyřúhelník
quadrato čtverec
quadro Systém
qualche nějaký
qualcosa něco
qualità kvalita
quanto kolik
quaresima Postní
quarta čtvrtý
quattordici čtrnáct
quattrino penny
quattro čtyři
quegli tamti
quel který
quelli tamti
quello který
querela soud
questo tento
questuare žebrání
qui tady
quietanza zproštění
quietare utišit
quindi proto
quindici patnáct
quota sdílet
raddrizzamento Napravena
radicchiella radicchiella
raffreddare chladný
raffreddatura raffreddatura
ragazzina dívka
ragguaglio Podrobnosti
ragia terpentýn
ragno spider
rame Měď
rammendare zašít
rana žába
rapa rapa
rapina Loupeže
rapinatore lupič
rapire unést
rappresaglia odveta
rappresentanza reprezentace
raso Satin
raspo stonek
ratto krysa
raucedine chrapot
ravanello Ředkvička
razzia nájezd
razzo raketa
re King
reale reálného
recente poslední
reclame reclame
reddito příjmy
redina otěže
regalo dárek
regime Režim
regina Queen
regione kraj
registrare rekord
registro Registrovat
regnare panování
regno říše
regolare Pravidelné
regolazione Úprava
relativamente Relativně
relativo v
religione náboženství
remo veslo
rena rena
rendere vyrobit
rendere vyrobit
rendita anuitní
rene ledviny
repubblica Republika
repubblicano Republikánská
reputazione Pověsti
residenza bydliště
residuo zbytkový
resina pryskyřice
resistenza odpor
resistere vydržet
responsabile odpovědný
responsabilità Odpovědnost
ressa dav
restituzione náhrada
restringere omezit
rete síť
retribuire zaplatit
retta rovný
rialzo nahoru
ribadire repeat
ribaltare reverzní
ribasso dolů
ribes rybíz
riccio ježek
ricco bohatá
ricetta recept
ricevere obdržet
richiesta požadavek
riconoscere rozpoznat
riconoscimento uznání
ricovero hospitalizace
ridere smích
ridicolo směšný
ridurre snížit
rientrare podzim
rifare předělat
riferimento Reference
rifiutare odmítnout
rifiuto odmítnutí
riflesso reflex
riforma Reforma
riformare Reforma
rifugio útočiště
riga řada
rigagnolo okap
rigetto odmítnutí
rigo Rigo
rilasciare verze
rilassare relax
rilassato uvolněný
rilevante významný
rilevato zjištěných
rimandare posunout
rimanere zůstat
rimettere volat
rimorso výčitky svědomí
rimpicciolire zoom
rimproverare výčitka
rimprovero výčitka
rinchiudere zavřít
rinculo Recoil
ringhiare bručet
rinnegare odepřít
rinnovare obnovit
rinunciare vzdát se
rinvio postoupení
riparare opravit
riparo přístřeší
ripartire sdílet
ripetere repeat
ripiano police
ripicco pique
ripiegare rozkládací
riprendere pokračovat
risanamento rehabilitace
risarcire kompenzovat
rischiare riziko
rischio riziko
rischioso riskantní
riserva rezerva
riservatezza soukromí
riservato reserved
riso rýže
risolvere vyřešení
risonare ozývat
risparmiare uložit
risparmio Úspory
rispecchiamento zrcadlení
rispettare respektování
rispetto respektování
rispondere odpovědět
risposta odpověď
rissa rvačka
ristorare Obnovit
risultare být
risultato Výsledek
risveglio probuzení
ritardare zpoždění
ritardo zpoždění
ritenere věřit
ritirato Důchodci
ritmo rytmus
ritocco retušování
ritornare zpět
ritornello chorus
ritorno zpět
ritrovare najít
riunione schůzka
riunire shromáždit
riuscire uspět
riuscita úspěch
riva banky
rivale soupeř
rivalità rivalita
rivelare odhalit
rivelazione zjevení
rivista magazín
rivoltare odbočit
robusto robustní
rocchetto Vřeteno
roccia rock
roccioso skalní
rodere trýznit
roditore hlodavec
romantico Romantický
rompere rozbít
rondine vlaštovka
rosa růžová
rosicchiare trýznit
rosmarino rozmarýn
rosolaccio mák
rosolia Zarděnky
rossastro načervenalý
rosso červený
rossore zarudnutí
rostro pódium
rotamento rotamento
rotazione rotace
roteante víření
rotella kolo
rotolare roll
rotolo roll
rotondità Kulatost
rotondo Kolo
roulotte karavan
rovescio reverzní
rovina zřícenina
rovinare zřícenina
rozzo surové
rubare krást
rubino ruby
ruderi Zřícenina
ruggire řev
rugiada Dew
rullo Roller
ruminare přežvykovat
rumore hluk
rumoreggiare řev
ruolo role
ruota kolo
rurale Venkova
ruscello proud
russare Chrápání
Russia Rusko
rustico pozemky
ruvido hrubý
sabato Sobota
sabbia písek
sacchetto sáček
sacco sáček
sacramento Sacramento
sacrificare oběť
sacrificio oběť
saggezza moudrost
saggio moudrý
sala pokoj
salame salám
salario mzda
salassare krvácel
salato slaný
salcio vrba
sale sůl
salire stoupání
salita stoupání
saliva sliny
salmone losos
salsa omáčka
salsiccia klobása
saltare skočit
salto skočit
salubre zdravý
salutare zdravý
salute zdraví
salvietta ručník
salvo bezpečný
sanare vyléčit
sandalo sandál
sangue krev
sanità Zdraví
sano zdravý
santa santa
santo saint
sanzione trest
sapere vědět
sarto krejčí
sasso rock
satellite Satelit
satira satira
satollo nasycen
savio Šalvěj
saziare nasytit
sbadigliare zívání
sbarazzare rid
sbarra bar
sbevazzare chlast
sboccato vkládají do úst
sbornia kocovina
sbuffare snort
scaffale Regál
scagliare vrhnout
scala stupnice
scalino krok
scalzare podkopat
scappare escape
scappata husarský kousek
scaricare stáhnout
scarpa boty
scarpata sráz
scassinatore zloděj
scatenare spustit
scatola box
scegliere vybrat
scena scene
scheggia tříska
scherma Oplocení
schermo obrazovka
scherzare vtip
scherzo vtip
schiacciare rozdrtit
schiavitù otroctví
schiavo slave
schiuma pěna
schivare dodge
schizzare splash
schizzo skica
sci Ski
sciabola šavle
sciacallo šakal
scialle šál
sciame roj
sciare Lyžování
scimmia opice
sciocco bláznivý
sciochezza zločin
sciogliere Rozpustit
scioperante útočník
sciopero strike
sciorinare sciorinare
scoiattolo veverka
scolaro školák
scollare odlepit
scolorire discolor
scolta stěžně
scoltura sochařství
scommessa Sázka
scommettere Sázka
scomparsa zmizení
scompiglio nepořádek
scomporre rozložit
scomunica exkomunikace
sconcertante znepokojující
sconfitta Porážka
sconosciuto Neznámý
scontare sloužit
sconto sleva
scopa koště
scopare fuck
scoperchiare odkrýt
scoperta Objev
scoppiare burst
scoprire objevovat
scorrere scroll
scorta Skladem
scorza kůra
scremato odstředěné
scricchiolare vrzání
scritto napsal
scrittura písemně
scrivere psát
scudo štít
scultore sochař
scuola škola
sdegno rozhořčení
se pokud
sè sám
se pokud
sebbene i když
seccante mrzutý
seccare otrava
secolo století
secondario Sekundární
secondo druhá
secondo(prép) druhý (PREP)
sedia židle
sedici šestnáct
seduto So.
segnale signálu
sego lůj
seguace následovník
seguente následující
seguire následovat
seguito Následující
seguito(in) následuje (in)
sei šest
selva selva
selvaggio divoký
seminare prasnice
semplice Simple
semplificare zjednodušit
semplificazione zjednodušení
sentire cítit
senza bez
senza bez
senza bez
separazione separace
sera večer
serata večer
serpente had
serratura Zámek
servire sloužit
servitù otroctví
servizio Service
servo servo
sessanta šedesát
sesso sex
sesto šestý
seta Hedvábí
sete žízeň
settanta sedmdesát
sette sedm
settembre Září
settimana týdnů
severo těžkou
sezione Sekce
sfavorevole nepříznivý
sferza bič
sfogliare prohlížet
sfondo pozadí
sfortuna štěstí
sfregare rub
sfuggire escape
sfumare blur
sganarciarsi sganarciarsi
sgombro makrela
sgravare ulehčit
sgridare nadávat
si je
sì ano
siepe hedge
signora dáma
signore sir
signorina postrádat
sillaba slabika
simbolo Symbol
simile takový
simpatia sympatie
simpatico soucitný
simulare simulovat
sincero upřímný
sindacato union
sindaco Starosta
sinfonia symfonie
singolare singular
singolo jeden
sinistra levý
sinistro levý
sino do
sinuoso klikatý
sistema Systém
sistemare opravit
situazione Situace
slogatura podvrtnutí
smacco foukat
smentita popření
smeraldo Emerald
smercio marketing
smorfia grimasa
smorto matný
smorzare tlumí
snello štíhlý
soave sladký
sobborgo předměstí
socchiudere Šilhání
soccombere podlehnout
sociale Sociální
socio Partner
soda soda
soddisfatto spokojený
soddisfazione spokojenost
soffice soft
soffitta podkroví
soffitto Stropní
soggiogare podmanit
soglia práh
solamente jenom
solco brázda
sole slunce
sollazzare bavit
sollevare zvednout
solo jenom
soltanto jenom
somma sum
sommare přidat
sommergere ponořit
somministrare podáván
sommossa riot
sopracciglio obočí
sopratutto zvláště
sorcio krysa
sordo neslyšící
sorella sestra
sorgente zdroj
sorprendente úžasné
sorprendere překvapení
sorridere úsměv
sosia imitátor
sosta stop
sostanza záležitost
sostituire nahradit
sotterfugio úskok
sottile tenký
sotto pod
Spagna Španělsko
spalla Rameno
spannare span
sparare shoot
sparatoria fotografování
spargere šířit
spartire sdílet
spassionato nezaujatý
spasso legrace
spatola špachtle
spaventoso strašný
spazio prostor
spazzare zametat
specchio Mirror
spegnere pryč
spensierato bezstarostný
speranza doufat
sperare doufat
spergiuro křivé svědectví
sperperare rozházet
spesso často
spettrale spektrální
spia spy
spiacevole nepříjemný
spiaggia pláž
spianata promenáda
spiare spy
spiccare vyčnívat
spicciare spěchat
spiccioli pence
spiegazione vysvětlení
spigolo okraj
spingere push
spionaggio špionáž
spola polda
spoletta fuze
sponda banky
sporcare špinavý
sporco špinavý
sporgere vyčnívat
sporta sáček
sportello Dveře
sposalizio Manželství
sposare sňatek
sposato ženatý
sposo Manžel
spreco plýtvat
sprecone nehospodárné
spugna houba
spumante Šumivé
spumare pěnění
sradicare vymýtit
staccio síto
staderone staderone
stagione sezóna
stagno bazén
stalla stabilní
stambecco Kozorožec
stampa Tisk
stampatore Tiskárna
stancare pneumatika
stare pobyt
statura postavy
stecca cue
steccato plot
stecchino párátko
stella hvězda
stelletta pip
stemma hřeben
stesso stejné
stile Styl
stilla zahodit
stillare bahno
stima odhad
stimare odhad
stingere fade
stizzoso Snappy
stolto hlupák
stomaco žaludek
stoppino Knot
storia Historie
storico Historické
stracciare slza
stracco unavený
strada silnice
strage Masakr
strame vrh
straniero zahraniční
strano divný
straordinario mimořádné
strato hladina
strepito hluk
stridere pištět
stridore stridor
strofe sloky
strofinare rub
struzzo pštros
studente student
studio Studie
stufa sporák
stuoia mat
stupefazione úžas
stupidaggine hloupost
stupidamente hloupě
stupido stupidní
stupore úžas
su v
subire trpět
subito ihned
succedere stát
successione sukcese
successivo příští
successo úspěch
succhiare vysát
succo džus
sud Na jih
sudare pot
sudicio špinavý
sudiciume špína
sudore pot
suggerire doporučujeme
sugo omáčka
suicidio sebevražda
suo jeho
suocera MILF
suocero otčím
suono zvuk
superficie plocha
superiore vrch
susina švestka
susino švestka
sveglio vzhůru
svelare odhalit
sventare fólie
sventura neštěstí
Svezia Švédsko
sviluppare rozvinout
svincolare verze
svogliatezza apatie
svolgimento Sborník
tabacco Tabák
tabella Stůl
tacchina Turecko
tacchino Turecko
tacere tichý
tacito tichý
tagliare useknout
tagliere řezání
taglio useknout
tamburo buben
tana doupě
tangente tečna
tanica jerry
tanto tak
tappeto koberec
tarchiato podsaditý
tardare zpoždění
tarma můra
tastiera Klávesnice
tattico Taktické
tatto takt
tavola Stůl
tavolo stůl
tavolozza Paleta
tavolta crimson
tazza cup
te te
tè čaj
tedesco Němčina
telaio rámec
temere strach
temperino kapesní nůž
tempo čas
tenere nechat
tentare tápal
tergo zpět
termine Termín
terra země
terremoto Zemětřesení
terreno země
terrificante děsivý
terza třetí
terzo třetí
tesoro drahoušek
tessere tkaní
tessuto tkáň
tetto střecha
ti ti
tignola můra
timoroso strašný
tipo druh
tirocinio stáž
titolo Název
toccante dojemné
toccare vodovodní
togliere odebrat
topo myši
topolino Mickey
torbido kalný
tornante sponka
tornare zpět
torre věž
tostare toast
tovaglia ubrus
traccia stopa
traghetto trajekt
tramortire omráčit
tranne s výjimkou
trapassare pierce
trascorrere strávit
trattenere držet
travestire převlek
travolto ohromený
tre tři
trebbiare mlátit
treccia cop
tredici třináct
tremare třást
tremito zemětřesení
trenta třicet
triangolo trojúhelník
tribù kmeny
tribuna forum
trifoglio jetel
trincare skartace
trionfare triumf
trionfo triumf
triplice trojlůžkový
tristezza smutek
tritare kotleta
trofeo trofej
troia Troy
troncare tupý
tronco trunk
troppo taky
trota pstruh
trovare najít
truccare make-up
trucco make-up
truppa vojsko
tu ty
tubo trubice
tulipano tulipán
tuo tvůj
tuoi tvůj
turbulento turbulentní
turchino modrá
tutto vše
ubriacare opilý
uccello pták
uccidere zabít
udienza sluch
udito sluch
uditorio publikum
ufficio kancelář
ufo ufo
uggia nuda
uggioso matný
uguale rovné
ulcera vřed
ultimo poslední
umanità lidstvo
umano lidského
umidità vlhkost
umido mokrý
umile pokorný
umiliare ponížit
umiliato ponížení
umiliazione ponížení
umore humor
umorismo humor
umorista humorista
una
uncino hák
undici jedenáct
Ungheria Maďarsko
unghia hřebík
unico jeden
unificare sjednotit
uniformare standardizovat
uniforme Jednotná
uniformità jednotnost
unione union
unitamente spolu
unito united
università univerzit
universo vesmír
uno jeden
unto pomazal
uomini muži
uomo muž
urgente naléhavé
urgenza naléhavé
urgere rozruch
urlante křičet
urlare křičet
urna urna
urtare bump
urto šok
usabile použitelné
usanza vlastní
usignuolo slavík
uso použít
ustensile ustensile
usuale Obvyklá
usura nosit
usurpare uchvátit
usurpatore uchvatitel
utile užitečná
utilità utility
utilizzare použít
utopia Utopia
uva Grape
vacante Vacancy
vacanze Prázdniny
vacca kráva
vaccinare očkovat
vaccino Vakcína
vacillare váhat
vagabondo pobuda
vaglia peníze
vagone vůz
vaiolo Pravé neštovice
valanga lavina
vale je
valevole platné
valigia kufr
valle Údolí
valletto Lokaj
valore mít hodnotu
valorizzazione přísluąenství
valoroso chrabrý
valutare posoudit
valzer valčík
vampa blaze
vanga rýč
vaniglia vanilka
vano prostoru
vantaggio výhoda
vantaggioso výhodné
vanto pýcha
vaporizzatore odpařovač
vaporoso párový
varco mezera
variabile proměnná
variare lišit
variazione změna
vasaio hrnčíř
vasca y
vascello loď
vaso jar
vassoio Zásobník
vasto velká
vecchia starý
vecchiezza věk
vecchio starý
vecchissimo starý
vedere vidět
vedova vdova
vedovo vdovec
veduta pohled
veemente vehementní
vegetale rostlina
veggente věštec
veglione Vánoce
veicolo Vozidlo
velare velární
veleno jed
velenoso jedovatý
velluto samet
velocipede velocipéd
vena žíla
vendemmia Sklizeň
vendere prodat
vendetta pomsta
vendita prodej
venerare uctívat
veneratore úcta
venerazione úcta
venerdì pátek
Venezia Benátky
venia Slovinsko
venire přijít
venti dvacet
ventilare Větrat
vento vítr
venuta přijít
veramente opravdu
verdastro Nazelenalý
verde zelený
verdura zelenina
verga tyč
vergare tyče
vergine panna
vergogna ostuda
verme červ
vermicello červ
vermiglio rumělka
vernice barva
VERO Pravda
verosimile pravděpodobný
verruca bradavice
versione Verze
verso ke
vertice Summit
vespa vosa
vestiario oblečení
vestìbolo předsíň
vestire šaty
vestito šaty
vetrice Vetrice
vetrina Featured
vetro sklo
vetta vrchol
vettura auto
vezzeggiare opatrovat
via cesta
viaggiatore cestovatelé
viaggio výlet
viale Avenue
viavai ruch
vibrare vibrovat
viceversa zpět
vicinale sousedský
vicinato Okolí
vicolo alej
vigilanza Surveillance
vigile ostražitý
vigilia předvečer
vigliaccheria zbabělost
vigliacco zbabělec
vigna Vinné révy
vignaiolo vinař
vigore síla
villa vily
villaggio Obec
villania hrubost
vimine proutí
vincere win
vincita výhry
vincitore Vítěz
vino víno
violento násilné
violetto fialová
virare stehování
virgola čárka
virgolette quotes
virtuoso virtuos
virulento virulentní
vischio jmelí
visciola Visciola
visita navštivte
viso tvář
vista pohled
vistoso okázalý
vita život
vite šroub
vitello tele
viva naživu
vivanda miska
vivere žít
vivo vivo
viziare kořist
vizio vice
vizioso brutální
vocabolo slovo
vocale Hlasové
voce hlas
vociferare Povídá
voga móda
voi ty
volare letět
volere chtít
volgare vulgární
volgo vulgární
volontà bude
volonteroso ochoten
volontieri ochotně
volto tvář
volubile rtuťovitý
voluminoso objemný
voluttà smyslnost
vorace nenasytný
vostri tvůj
votare Hlasování
vulcano sopka
vulnerabile zranitelné
vulnerabilità zranitelnosti
vuotare Prázdný
vuoto prázdný
xenofobo xenofobní
yacht jachta
yoga jóga
zaffiro Safír
zampa tlapa
zana Zana
zanzara komár
zappa motyka
zebra zebra
zia Teta
zio strýc
zitto tichý
zoccolo zásuvka
zona oblast
zoologia Zoologie
zoppicante kulhání
zoppicare kulhání
zucchero cukr
zuffa rvačka
zufolare píšťalka
zuppa polévka